ครีม

Debic จำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมหลากหลายประเภท รวมถึงวิปปิ้งครีม สเปรย์ครีม และครีมอเนกประสงค์

วิปปิ้งครีม

Cream to whip

สเปรย์กระป๋อง

Cream to spray