การเก็บรักษา วิปปิ้งครีมแดรี่แท้

การเก็บรักษา เดบิค วิปปิ้งครีม ที่ถูกต้องเพียง 5 ขั้นตอน

  1. ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
  2. เก็บในช่องแช่เย็น ที่อุณหภูมิ 2-7 °C
  3. ปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งาน
  4. แนะนำใช้ให้หมดภายใน 4 วัน หลังเปิดใช้งาน
  5. สินค้าสามารถเก็บได้นาน 9 เดือน ก่อนเปิดใช้งาน